Splošni pogoji uporabe

1. Splošno

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU s splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta Poli.si določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje spletnega mesta.

Uporabniki z registracijo zaklenjenih aktivnosti spletnega mesta Poli.si so lahko fizične osebe, potrošniki, ki se registrirajo za uporabo aktivnosti spletnega mesta Poli.si. Po zakonu o varstvu osebnih podatkov se samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za registracijo na spletnem mestu Poli.si, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Perutnina Ptuj ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v nikakršni povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v aktivnosti na spletnem mestu Poli.si.

Če pride do sprememb, so potrebne dopolnitve ali so vneseni napačni osebni podatki, lahko uporabniki spletnega mesta Poli.si svoje podatke preverijo in jih po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v spletnem mestu Poli.si:

  • se strinjam s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta Poli.si;
  • dovoljujem Perutnini Ptuj d.d., da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku spletnega mesta Poli.si, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da Perutnina Ptuj d.d. preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z registracijo v spletno mesto Poli.si se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

 

2. Varovanje podatkov

V Perutnini Ptuj d.d. se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Skladno z zakonom ima uporabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. Podatke lahko spremenite v svojem uporabniškem profilu ali s pisnim zahtevkom Perutnine Ptuj. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da Perutnina Ptuj trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o nakupovanju.

Uporabnik podatkov je administrator, skrbnik spletnega mesta Poli.si.

 

3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Perutnina Ptuj d.d. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s Perutnino Ptuj d.d. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega meta Poli.si se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

 

4. Registracija in preklic registracije

Uporabnik spletnega mesta Perutnina Ptuj se lahko registrira na spletni povezavi http://www.poli.si/uporabnik/ z izbiro vrste registracije. Registrira se lahko s svojim uporabniškim računom Facebook ali ustvari račun tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost sodelovanja v nagradnih igrah in ostalih aktivnostih za člane.

Če uporabnik ne želi predložiti katerega koli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati z registracijo povezanih aktivnosti na spletnem mestu Poli.si.

 

5. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze spletnega mesta Poli.si tako, da preklic registracije javi pisno na naslov Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse osebne podatke uporabnika.

 

6. Razlika med registracijo in prijavo

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kamor uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je treba za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga uporabnik izbere ob registraciji. Če uporabnik pozabi geslo, lahko na spletnem mestu pošlje zahtevek za novo geslo.

 

7. Nepooblaščena uporaba z registracijo zaščitenih aktivnosti na spletnem mestu Poli.si

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene/zlonamerne/ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta Poli.si

 

8. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu Poli.si, so last Perutntine Ptuj d.d., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje tega je brez pisnega soglasja Perutnine Ptuj d.d. prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu Poli.si. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Poli.si.

 

9. Omejitev odgovornosti

Perutnina Ptuj d.d. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta Poli.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Perutnina Ptuj d.d. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato Perutnina Ptuj d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Perutnina Ptuj d.d. tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last Perutnine Ptuj d.d..

Prav tako si Perutnina Ptuj d.d. pridržuje pravico da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

10. Uporaba piškotkov

Perutnina Ptuj d.d., kot upravljavec spletnega mesta Poli.si, uporablja za vzdrževanje uporabniške seje in varne avtentifikacije uporabnika lastne sejne piškotke po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1). Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto Poli.si, si lahko ogledate na spletni povezavi https://www.poli.si/politika-varstva-zasebnosti-in-piskotkov/.