Opći uvjeti

1. Općenito

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Hrvatska, EU općim uvjetima za korištenje internet stranice poli.com.hr definira obveze, prava i uvjete korištenja i upravljanja internet stranicom.

Korisnici registracijom zaključanih aktivnosti na internet stranici poli.com.hr mogu biti fizičke osobe koje se registriraju za korištenje aktivnosti na internet stranici poli.com.hr. Prema Zakonu o zaštiti potrošača samo se podaci fizičkih osoba smatraju osobnim podacima.

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Hrvatska, EU (u daljnjem tekstu: Perutnina Ptuj-Pipo) poštuje privatnost korisnika ove internet stranice te se obvezuje koristiti osobne podatke korisnika prikupljene putem obrasca za registraciju na internetj stranici poli.com.hr koristiti u skladu s važećim propisima zaštite osobnih podataka.

Perutnina Ptuj-Pipo ne preuzima odgovornost zaštite osobnih podataka na internet stranicama koje nisu povezane s društvom niti preuzima odgovornost za eventualne greške koje su posljedica unesenih pogrešnih podataka prilikom registracije ili prijave za aktivnosti na internet stranici poli.com.hr.

Korisnici internet stranice poli.com.hr unesene osobne podatke mogu provjeriti te ih po potrebi promijeniti, dopuniti ili ispraviti.

Vaš pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Registracijom na internet stranici poli.com.hr:

  • slažete se s općim uvjetima korištenja internet stranice poli.com.hr;
  • dopuštate Perutnini Ptuj-Pipo d.o.o. da na temelju unesenih osobnih podataka  prikuplja, vodi, koristi, obrađuje i pohranjuje vaše osobne podatke u svojim zbirkama osobnih podataka te ostale podatke o vama kao korisniku internet stranice poli.com.hr na način i u svrhe opisane u ovom dokumentu;
  • izjavljujete da ste upoznati s mogučnošu da možete bilo kada zatražiti da Perutnina Ptuj-Pipo prestane koristiti vaše osobne podatke za izravni marketing i slanje informativnih materijala.

Registracijom na internet stranici poli.com.hr korisnik se slaže s objavljenim općim uvjetima. Eventualne promjene općih uvjeta bit će objavljene na internet stranici.

2. Čuvanje podataka

Perutnina Ptuj-Pipo se obvezuje čuvati osobne podatke koje posreduju fizičke osobe u skladu s važećim propisima. Kako bi se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka spriječio neovlašteni pristup podacima ili njihovo otkrivanje te sačuvali osobni podaci i odredila njihova primarna uporaba, Perutnina Ptuj-Pipo koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za čuvanje podataka koje prikuplja.

Perutnina Ptuj-Pipo sve podatke koristi i čuva u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prikupljene podatke neće otkrivati trećim osobama, osim nadležnim tijelima na njihov pismeni zahtjev. Prikupljene podatke čuvat će u zakonom propisanom razdoblju.

U skladu sa zakonom korisnik ima pravo na pristup i izmjenu osobnih podataka. Podatke može promijeniti u svom korisničkom profilu ili pismenim zahtjevom upućenim Perutnini Ptuj-Pipo. Korisnik može bilo kada pismenim putem zatražiti da Perutnina Ptuj-Pipo trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke.

Korisnik podataka je administrator, skrbnik internet stranice poli.com.hr.

3. Svrha prikupljanja i čuvanja podataka

Svrha prikupljanja, obrade, čuvanja i korištenja osobnih podataka je statistička obrada, slanje ponuda, reklamnih materijala, časopisa i poziva na događanja, obavještavanje o aktivnostima, ponudama i nagradnim igrama čiji je organizator Perutnina Ptuj-Pipo ili druga pravna osoba u suradnji s Perutninom Ptuj-Pipo.

Osobni podaci čuvaju se u elektroničkom obliku. Po prestanku potrebe za čuvanjem osobnih podataka, odnosno nakon pismenog opoziva korisnika internet stranice poli.com.hr, podaci se brišu, odnosno nosači podataka se uništavaju.

4. Registracija i opoziv registracije

Korisnik internet stranice Perutnina Ptuj-Pipo može se registrirati odabirom vrste registracije na http://www.poli.com.hr/koristnik/. Registrirati se može svojim Facebook korisničkim računom ili na način da u obrazac unese tražene podatke. Obavezni podaci su neophodni za daljnje postupke prijave i komunikaciju u poslovanju s registriranim korisnikom i označeni su zvjezdicom.

Uspješnim postupkom registracije korisnik dobiva mogućnost sudjelovanja u nagradnim igrama i ostalim aktivnostima za članove.

Ako korisnik ne želi posredovati neki od obaveznih podataka prilikom registracije, registraciju neće moći uspješno završiti i neće se moći koristiti aktivnostima na internet stranici poli.com.hr za koje je potrebna registracija.

5. Opoziv registracije

Korisnik može opozvati svoju registraciju iz baze internet stranice poli.com.hr slanjem pismenog zahtjeva na adresu: Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec.

Nakon potvrde opoziva registracije bit će izbrisani svi osobni podaci korisnika iz baze.

6. Razlika između registracije i prijave

Registracija je prvi upis u bazu podataka gdje korisnik upisuje tražene podatke s obzirom na tip registracije. Prijava znači da su svi potrebni podaci upisani u bazu i za svaki daljnji uvid u poslovanje potrebno je upisati adresu e-pošte i lozinku koju korisnik sam odabere prilikom registracije. Ako korisnik zaboravi lozinku, na internet stranici može u svakom trenutku poslati zahtjev za novom lozinkom.

7. Neovlašteno korištenje registracijom zaštićenih aktivnosti na internet stranici poli.com.hr

Zabranjen je i kažnjiv svaki pokušaj neovlaštenog/zlonamjernog ili za treću osobu štetnog korištenja internet stranice poli.com.hr.

8. Autorska prava

Sadržaji objavljeni na internet stranici poli.com.hr u vlasništvu su Perutnine Ptuj-Pipo te se mogu koristiti samo u nekomercijalne svrhe koje moraju imati sva potrebna upozorenja o autorskim pravima i ne smiju se kopirati, umnožavati ili drugačije prenositi. Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, mijenjanje ili preoblikovanje istoga bez pismene suglasnosti Perutnine Ptuj-pipo je zabranjeno. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlaštenog mijenjanja, oštećivanja ili uzrokovanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na internet stranici poli.com.hr. Kažnjiv je i svaki pokušaj neovlaštenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sustava poli.com.hr.

9. Ograničenje odgovornosti

Perutnina Ptuj-Pipo nije odgovorna za eventualnu povremenu nedostupnost internet stranice poli.com.hr, netočnost informacija ili eventualnu štetu nastalu zbog korištenja netočnih ili nepotpunih informacija. Perutnina Ptuj-Pipo ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u postavljanju i izradi internet stranice nije odgovorna za eventualnu štetu proizašlu iz pristupa informacijama, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na spomenutim internet stranicama ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Podaci na internet stranici su informativne prirode, stoga Perutnina Ptuj-Pipo ne preuzima odgovornost za točnost objavljenih podataka te bilo kakve greške u sadržaju do kojih je došlo zbog vremenske neusklađenosti, greški prilikom unosa ili drugih nepredvidivih okolnosti. Perutnina Ptuj-Pipo ne preuzima odgovornost za oblik i sadržaj podataka dobivenih s poveznica koje nisu u vlasništvu Perutnine Ptuj-Pipo.

Perutnina Ptuj-Pipo pridržava pravo da bilo kada bez objašnjenja i prethodnog upozorenja izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene na svojoj internet stranici. Svi korisnici objavljene sadržaje koriste na vlastitu odgovornost.

10. Korištenje kolačića

Perutnina Ptuj-Pipo, kao vlasnik internet stranice poli.com.hr koristi za održavanje korisničke sjednice i autentifikacije korisnika vlastite kolačiće prema trenutno važećim hrvatskim propisima. Popis kolačića koje koristi internet stranica poli.com.hr možete pogledati na https://www.madaboutpoli.com/hr/hr/politika-zastite-privatnosti-i-kolacica.

Korisnik prijavljen Poli računom slaže se s politikom korištenja kolačića i u skladu s time prihvaća pohranjivanje kolačića koji su potrebni za funkcioniranje Poli računa.