Opšti uslovi

1. Opšti uslovi

Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU sa opštim uslovima za korišćenje internet stranice Poli.rs definiše obaveze, prava i uslove za korišćenje i upravljanje internet stranicom.

Korisnici internet stranice Poli.rs mogu biti fizička lica, potrošači koji se registruju za korišćenje aktivnosti internet stranice Poli.rs. Prema Zakonu o zaštiti potrošača samo se podaci fizičkih lica mogu smatrati ličnim podaci.

Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU (u daljem tekstu: Perutnina Ptuj) poštuje privatnost korisnika ove internet stranice i obavezuje se da će lične podatke prikupljene putem obrazca za registraciju na internet stranici Poli.rs koristiti u skladu sa važećim propisima koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Perutnina Ptuj ne preuzima odgovornost za zaštitu ličnih podataka na internet stranicama koje nisu povezane sa društvom. Takođe, ne preuzima odgovornost za eventualne greške koje su posledica pogrešno unetih podataka prilikom registracije ili prijave u aktivnosti na internet stranici Poli.rs.

Korisnici internet stranice Poli.rs unete lične podatke mogu proveritii i po potrebi promeniti, dopuniti ili ispraviti.

Vaš pristanak za prikupljanje i obradu ličnih podataka

Registracijom na internet stranici Poli.rs:

  • slažete se sa opštim uslovima za korišćenje internet stranice Poli.rs;
  • dozvoljavate Perutnini Ptuj, d.o.o. da na osnovu unetih ličnih podataka uspostavlja, prikuplja, vodi, koristi, obrađuje, čuva vaše lične podatke u svojim zbirkama ličnih podataka i ostale podatke o vama kao korisniku internet stranice Poli.rs na način i u svrhe opisane u ovom dokumentu;
  • izjavljujete da ste upoznati sa činjenicom da možete bilo kada da zatražite  da Perutnina Ptuj, d.o.o. prestane da koristi vaše lične podatke za potrebe direktnog marketinga i slanje informativnog materijala.

Registracijom na internet stranici Poli.rs korisnik se slaže sa objavljenim opštim uslovima. Eventualne promene opštih uslova biće objavljene na internet stranici.

2. Čuvanje podataka

Perutnina Ptuj, d.o.o. se obvezuje da će čuvati lične podatke koje ostavljaju fizička lica u skladu sa važećim propisima. Kako bi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti sprečio neovlašćeni pristup podacima, njihovo otkrivanje, sačuvali lični podaci i odredila njihova primarna upotreba Perutnina Ptuj koristi odgovarajuće tehničke i organizacione postupke za čuvanje podataka koje prikuplja.

Perutnina Ptuj sve podatke koristi i čuva u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljene podatke neće otkrivati trećim licima, osim nadležnim organima na njihov pismeni zahtev. Prikupljene podatke čuvaće u zakonom propisanom roku.

U skladu sa zakonom korisnik ima pravo na pristup i izmenu ličnih podataka. Podatke može promeniti u svom korisničkom nalogu ili ukoliko uputi pismeni zahtev Perutnini Ptuj. Korisnik može bilo kada pismenim putem zatražiti da Perutnina Ptuj trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke i podatke o kupovini.

Korisnik podataka je administrator internet stranice Poli.rs

3. Svrha prikupljanja i čuvanja podataka

Svrha prikupljanja, obrade, čuvanja i korišćenja ličnih podataka je statistička obrada, slanje ponuda, reklamnih materijala, časopisa i poziva na događanja, obaveštavanje o aktivnostima, ponudama i nagradnim igrama, čiji je organizator Perutnina Ptuj, d.o.o. ili drugo pravno lice u saradnji sa Perutninom Ptuj, d.o.o.

Lični podaci čuvaju se u elektronskom obliku. Nakon prestanka potrebe za čuvanjem ličnih podataka, odnosno nakon pismenog opoziva korisnika internet stranice Poli.rs, podaci se brišu, odnosno nosači podataka se uništavaju.

4. Registracija i opoziv registracije

Korisnik internet stranice Perutnine Ptuj može se registrovati odabirom vrste registracije na http://www.poli.rs/korisnik. Registracija se može obaviti pomoću Facebook korisničkog naloga ili unosom u obrazac traženih podataka. Obavezni podaci su neophodni za dalje postupke prijave i komunikaciju u poslovanju sa registrovanim korisnikom i označeni su zvezdicom.

Uspešnim postupkom registracije korisnik stiče mogućnost učešća u nagradnim igrama i ostalim aktivnostima za članove.

Ukoliko korisnik ne želi da dostavi neki od obaveznih podataka prilikom registracije, registraciju neće biti uspešna i neće moći da koristi sa registracijom povezane aktivnosti na internet stranici Poli.rs.

5. Opoziv registracije

Korisnik može opozvati svoju registraciju iz baze internet stranice Poli.rs  ukoliko dostavi opoziv pismenim putem na adresu: Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, EU.

Nakon potvrde opoziva registracije biće izbrisani svi lični podaci korisnika iz baze.

6. Razlika između registracije i prijave

Registracija je prvi upis u bazu podataka gde korisnik upisuje tražene podatke s obzirom na tip registracije. Prijava znači da su svi potrebni podaci upisani u bazu i za svaki dalji uvid potrebno je upisati adresu e-pošte i lozinku koju korisnik sam odabere prilikom registracije. Ako korisnik zaboravi lozinku, na internet stranici može u svakom trenutku poslati zahtev za novom lozinkom.

7. Neovlašćeno korišćenje registracijom zaštićenih aktivnosti na internet stranici Poli.rs

Zabranjen je i kažnjiv svaki pokušaj neovlašćenog/zlonamernog ili za treću osobu štetnog korišćenja internet stranice Poli.rs.

8. Autorska prava

Sadržaji objavljeni na internet stranici Poli.rs u vlasništvu su Perutnine Ptuj, d.o.o. i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, koje moraju imati sva potrebna upozorenja o autorskim pravima, ne smeju se kopirati, umnožavati ili drugačije prenositi. Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, menjanje ili preoblikovanje istog bez pismene saglasnosti Perutnine Ptuj, d.o.o. je zabranjeno. Kažnjiv je svaki pokušaj neovlašćenog menjanja, oštećivanja ili uzrokovanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na internet stranici Poli.rs. Kažnjiv je takođe svaki pokušaj neovlašćenog pristupa bilo kojim drugim sadržajima u okviru informacijskog sastava Poli.rs.

9. Ograničenje odgovornosti

Perutnina Ptuj, d.o.o. nije odgovorna za povremenu nedostupnost internet stranice Poli.rs, eventualnu netačnost informacija, eventualnu štetu nastalu zbog korišćenja netačnih ili nepotpunih informacija. Perutnina Ptuj, d.o.o. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koja je učestvuje u postavljanju i izradi internet stranice nije odgovorno za eventualnu štetu proizašlu iz pristupa informacijama, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na spomenutim internet stranicama ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Podaci na internet stranici su informativne prirode, stoga Perutnina Ptuj, d.o.o.. ne preuzima odgovornost za tačnost objavljenih podataka i bilo kakve greške u sadržaju, do kojih je eventualno došlo zbog vremenske neusklađenosti, greške prilikom unosa ili drugih nepredvidivih okolnosti. Perutnina Ptuj, d.o.o. takođe ne preuzima odgovornost za oblik i sadržaj podataka dobijenih sa linkova koje nisu u vlasništvu Perutnine Ptuj, d.o.o.

Perutnina Ptuj, d.o.o. takođe zadržava pravo da bilo kada, bez razloga i prethodnog upozorenja izmeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene na svojoj internet stranici. Svi korisnici objavljene sadržaje koriste na sopstvenu odgovornost.

10. Korišćenje kolačića

Perutnina Ptuj, d.o.o., kao vlasnik internet stranice Poli.rs koristi za održavanje korisničke sesije i potvrdu identiteta korisnika sopstvene kolačiće prema trenutno važećim slovenačkim propisima (ZEKom-1). Popis kolačića koje koristi internet stranica Poli.rs možete pogledati na https://www.madaboutpoli.com/rs/sr/politika-upotrebe-kolacica.

Korisnik koji se prijavljuje na Poli nalog slaže se sa politikom korišćenja kolačića i u skladu s time prihvata čuvanje kolačića koji su potrebni za funkcionisanje Poli naloga.