Pravila i uslovi promotivne kampanje “sPOLIraj miša i osvoji nagradu!”

 

1. Podaci o organizatoru promotivne kampanje

Organizator promotivne kampanje je preduzeće Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o. Bačka Topola, Petefi Brigade 2, 24 300, (u nastavku: organizator).

 

2. Svrha promotivna kampanje

Svrha promotivne kampanje je promocija robne marke »Poli«. Rok trajanja promotivne kampanje je definisan u tački 5.


3. Učesnici

Učesnici promotivne kampanje mogu biti sva fizičke lica starije od 15 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji, posetioci web stranice https://www.madaboutpoli.com/rs/sr/poli-kids (u nastavku web stranica). U promotivnoj kampanji ne mogu učestvovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvođenje promotivne kampanje.

Kupovina bilo kog proizvoda nije uslov za učešće.

 

4. Način učešća i tok nagradne igre

Korisnici koji žele da učestvuju u promotivnoj kampanji “sPOLIraj miša I osvoji nagradu!” moraju se registrovati na web stranici Poli Kids pre početka igranja, tako što će popuniti i uspešno poslati obrazac sa kontakt podacima klikom na dugme. Za osobe mlađe od 15 godina potrebna je registracija roditelja ili staratelja. Svaki korisnik može učestvovati više puta.

Korisnik može igrati i bez registracije, ali u ovom slučaju učešće u promotivnoj kampanji neće biti moguće.

 

5. Trajanje nagradne igre

Izvlačenje nagrada se odvija na sajtu Poli Kids od 6. 12. 2022. do 5. 6. 2023. do 23.59 časova. Svaka trenutna pojedinačna promotivna kampanja traje 1 mesec, osim ako odredbom nije drugačije određeno. Među svim učesnicima, na kraju svakog kruga nagradne igre biće izabrano prvih 100 takmičara sa najboljim rezultatom postignutim tokom trajanja date runde.

 1. kolo: traje od 6. 12. 2022 do 5. 1. 2023 do 23:59.
 2. kolo: traje od 6. 1. 2023 do 5. 2. 2023 do 23:59.
 3. kolo: traje od 6. 2. 2023 do 5. 3. 2023 do 23:59.
 4. kolo: traje od 6. 3. 2023 do 5. 4. 2023 do 23:59.
 5. kolo: traje od 6. 4. 2023 do 5. 5. 2023 do 23:59
 6. kolo: traje od 6. 5. 2023 do 5. 6. 2023 do 23:59.

 

6. Nagrade

Nagrade u promotivnoj kampanji su pokloni Poli, ukupno 600 komada:

 • Poli torbica
 • Poli ruksak
 • Zvono za bicikl
 • 2 x 2 rubikova kocka

Dobitnika će organizator obavestiti na web stranici.

Dobitnik mora svoje podatke poslati u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja i objavljivanja spiska dobitnika.

Dobitnik koji pravovremeno ne pošalje svoje podatke gubi pravo na nagradu i ista mu neće biti dodeljena.

Nagrade nisu zamenjive i nije moguće zahtevati njihovu novčanu protivrednost.
Ukoliko je u promotivnoj kampanji učesnik maloletna osoba, za preuzimanje nagrade, na zahtev organizatora, mora priložiti saglasnost roditelja ili staratelja – izbaciti jer mogu učestvovati punoletna lica.

 

7. Određivanje dobitnika i obaveštavanje

Dobitnika će organizator obavestiti i objaviti spisak na web stranici najkasnije 10 dana od određivanja dobitnika.

Svi učesnici učešćem u promotivnoj kampanji izričito i neopozivo slažu se s objavom podataka na web stranici.

Dobitnika će organizator promotivne kampanje obavestiti na web stranici.

Pritužba na spisak dobitnika na temelju ovih pravila nije moguća.

 

8. Preuzimanje nagrade

Uslov za osvajanje nagrada je da se učesnici slažu sa ovim pravilima i ispunjavaju uslove za učešće u promotivnoj kampanji.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu ako:

 • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
 • se ustanovi da je učesnik nagradne igre učestvovao u suprotnosti s pravilima i uslovima promotivne kampanje,
 • dobitnik pošalje netačne podatke za dostavu,
 • dobitnik nije posalo adresu na području RS,
 • dobitnik nagradu ne preuzme do isteka roka za preuzimanje nagrade određenog od strane ugovorenog partnera za poštansku dostavu.

 

9. Isključenje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcionisanje web stranice, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno ometati korišćenje web stranice,
 • bilo kakve posledice koje učesnici mogu pretrpeti zbog učešća u promotivnoj kampanji na koje organizator nema uticaja,
 • bilo kakve posledice kod korišćenja nagrade.

 

10. Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci prikupljeni od dobitnika nagradne igre čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici promotivne kampanje izričito se slažu da organizator promotivne kampanje njihove lične podatke koristi za potrebe promotivne kampanje.

Učesnik promotivne kampanje ili njegov zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka za prodajne aktivnosti organizatora porukom na e-adresu marketing@perutnina.rs . Organizator jamči brisanje podataka najkasnije 15 dana od prijema obaveštenja o otkazivanju saglasnosti.

Dobitnik organizatoru promotivne kampanje izričito dozvoljava objavu svojih ličnih podataka na web stranici s ciljem informisanja o rezultatima promotivne kampanje, odnosno preuzimanja nagrade.

Učešćem učesnici potvrđuju da su upoznati s Pravilima promotivne kampanje, da ih prihvataju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u štampanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator.

 

11. Dostupnost pravila promotivne kampanje

Pravila promotivne kampanje objavljena su na web stranici te su dostupna svim učesnicima tokom trajanja promotivne kampanje.

 

12. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakasnele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za promotivnu kampanju. Odluke organizatora o svim pitanjima vezanima uz promotivnu kampanju su konačne i važe za sve učesnike.

Organizator zadržava pravo izmena ovih pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama pravila učesnici će biti obavešteni objavom na web stranici. Nastavak učešća u promotivnoj kampanji nakon objave eventualnih promena pravila znači da učesnik prihvata i slaže se s promenama.


Za sve eventualne sporove nastale tokom trajanja promotivne kampanje koje nije moguće rešiti sporazumno, nadležan je Opšinski sud u Beogradu.


Pravila važe od 6. 12. 2022.


Organizator nagradne igre:

Perutnina Ptuj Topiko doo, Bačka Topola