utorak, 21. 12. 2021, u 12:00

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju "Poli Xmas"

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„POLI XMAS“

 

 

Pravila i uvjeti sudjelovanja

1. Podaci o organizatoru

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom »Poli Xmas« je poduzeće Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec (u nastavku: organizator), OIB: 07977096210

 

 2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija robne marke »Poli«.

 

3. Mjesto i vrijeme trajanja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj traje u periodu 21.12.-27.12.2021. do 23:59 sati.

 

4. Sudionici i način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Sudionici nagradnog natječaja su sve fizičke osobe starije od 18 godina i maloljetne osobe uz izričitu suglasnost roditelja s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je odgovoriti na postavljeno kreativno nagradno pitanje u objavi na Facebook ili Instagram profilu Ludi za Poli po sljedećem rasporedu: 

 

 1. U razdoblju od 21.12. - 26.12. 2021. godine sudionici nagradnog natječaja moraju napisati kreativni odgovor u komentarima nagradnog natječaja na zadano pitanje na Facebook profilu Ludi za Poli.
 2. U razdoblju od 23.12. - 27.9. 2021. godine sudionici nagradnog natječaja moraju napisati kreativni odgovor u komentarima nagradnog natječaja na zadano pitanje na Facebook profilu Ludi za Poli. 

 3. U razdoblju od 21.12. - 26.12. 2021. godine sudionici nagradnog natječaja moraju ispod nagradne objave na Instagram profilu Ludi za Poli napisati kreativni odgovor na aktualno pitanje nagradnog natječaja.

 4. U razdoblju od 23.12 - 27.9. 2021. godine sudionici nagradnog natječaja moraju ispod nagradne objave na Instagram profilu Ludi za Poli napisati kreativni odgovor na aktualno pitanje nagradnog natječaja. 

Osobe koje su uključene u pripremu i izvršenje nagradnog natječaja ne smiju ni na koji način sudjelovati u nagradnoj igri. Nagrada nije zamjenjiva za drugu nagradu ili novac.

5. Nagrade i obavještavanje dobitnika


Nagradni fond: Poli promotivni paketi.

U nagradnom natječaju bit će nagrađeno ukupno 8x sudionika:

Nagrade su:

 1. Poli Kids majica – 8x
 2. Poli ruksak/ vrećica – 8x
 3. Poli protektor - 8x
 4. Poli Kutija za sendviče - 8x
 5. Poli Kids bilježnice - 8x 
 6. Poli pernica -8x 
 7. Poli ručnik -8x 

Nakon završetka izvlačenja korisnik će biti obaviješten o primitku nagrade u komentaru ispod objave nagrade. Dobitnik mora poslati svoje podatke u roku od 5 dana od datuma izvlačenja pobjednika nagradnog natječaja. Dobitnik koji neće poslati svoje podatke na vrijeme više neće imati pravo na nagradu.

Svaki korisnik može dobiti samo jednu nagradu. Fizička osoba s informacijama shvaća se kao korisnik: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. To znači da jedan korisnik može poslati više komentara, ali će biti nagrađen samo jednom. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Ukoliko je osoba koja je sudjelovala u nagradnom natječaju maloljetna, za preuzimanje nagrade mora se priložiti suglasnost roditelja ili skrbnika.

6. Objava dobitnika


Dobitnici nagradnog natječaja "Poli Xmas" biti će objavljeni u objavi nagradnog natječaja na Facebook stranici Ludi za Poli ili na Instagram stranici Ludi za Poli prema sljedećem rasporedu: 

U razdoblju od 21.12. - 26.12. 2021. godine- 5x Facebook dobitnika

U razdoblju od 23.12. - 27.9. 2021. godine - 5x Facebook dobitnika

U razdoblju od 21.12. - 26.12. 2021. godine - 3x Instagram dobitnika

U razdoblju od 23.12 - 27.9. 2021. godine - 3x Instagram dobitnika 

U odabiru pobjednika tjednih nagrada sudjelovati će komisija koja će se sastojati od tri člana:  jedan član zaposlenika Organizatora nagradnog natječaja te dva vanjska člana: Helena Čop kao interni član, te Vedrana Orlović i Sandra Rončević kao vanjski članovi komisije.

Dobitnici nagrada biti će odabrani prema kreativnosti objavljenog komentara ili fotografije (ovisno o zadatku nagradnog natječaja) prema dogovoru tročlane komisije. Izričito je zabranjeno koristiti fotografije i tekst drugog autora. Natjecatelj koji objavi fotografiju ili tekst čija autorska prava ne polaže biti će diskvalificiran. 

Po završetku nagradnog natječaja žiri organizatora potvrdit će zapisnički dobitnike nagrada. Odluka žirija je konačna. Organizator će objaviti dobitnike i putem službene web stranice www.madaboutpoli.com.hr  najkasnije do dana 28.12.2021. godine

Svaki sudionik nagradnog natječaja može dobiti nagradu samo jednom, bez obzira na broj poslanih odgovora na postavljeno nagradno pitanje. Nije moguće žaliti se na popis pobjednika u skladu s ovim Pravilima.

7. Obveze dobitnika za preuzimanje nagrade

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi organizatoru podatke navedene u čl. 6. ovih pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

 Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade ili istu ne preuzme u roku određenom od strane organizatora ili ugovorenog partnera za poštansku dostavu, znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator u odnosu s dobitnikom oslobađaju svih obaveza prema dobitniku.

8. Zaštita osobnih podataka


Svi osobni podaci dobiveni od sudionika nagradnog natječaja bit će zaštićeni u skladu s člankom 8 ovih Pravila i u skladu s općim aktima Organizatora nagradnog natječaja u području zaštite osobnih podataka i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).

Organizator je voditelj obrade Osobnih podataka Sudionika Nagradnog natječaja, uključujući Dobitnike. Sudionici se mogu obratiti Organizatoru u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih Osobnih podataka na adresu e-pošte: info@perutnina.hr.

Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja ( „Osobni podaci“): (i) u odnosu na Sudionike: ime i prezime, odnosno nadimak s kojim je Sudionikov profil registriran na Facebook IP adresu Sudionikova profila na Facebooku(ii) u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke određene u prethodnoj točki ovog stavka, adresu prebivališta odnosno boravišta i broj telefona (iii) u odnosu na osobe koje Dobitnici ovlaste da umjesto njih preuzmu njihove Nagrade: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta i broj telefona.

Pravna osnova za obradu Osobnih podataka izvršenje je obveza Organizatora iz ovog Nagradnog natječaja prema njegovim Sudionicima i Dobitnicima, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“), i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje tih Osobnih podataka je obvezno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju. Osobni podaci Sudionika, uključujući Dobitnike, mogu biti dostupni drugim primateljima (u daljnjem tekstu: „Primatelj/i“) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama u prethodnom stavku ovog članka, naime: (i) povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a); (ii) izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije i sl.); (iii) široj javnosti – u odnosu na Osobne podatke sadržane na profilu Sudionika na Facebooku s kojeg se prijavljuje za sudjelovanje u Nagradnom natječaju (prvenstveno, njegovo ime i prezime odnosno nadimak s kojim je njegov profil registriran na Facebooku(korisničko ime) te eventualno njegov lik ako je povezan s njegovim korisničkim imenom odnosno profilom na Facebooku). 

Prava Sudionika, uključujući Dobitnike, u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su: (i) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Organizatora potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju; (ii) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave; (iii) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika, posebice u slučajevima ako: • više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; • su nezakonito obrađeni; • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima; (iv) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima: • ako Sudionik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Organizatoru omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka; • ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; • ako Organizator više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (v) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).

Organizator obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Organizator provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.


9. Ostale odredbe


Organizator će uvažiti samo prijave / objave koje zadovoljavaju uvjete u pravilima nagradnog natječaja.

Odluke organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima uz nagradnu igru su konačne i vrijede za sve sudionike.

Organizator nagradne igre zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na strani www.perutnina.hr. Nastavak sudjelovanja u nagradnom natječaju nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradne igre koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Čakovcu.

 

Pravila vrijede od 21.12.2021.

 

Organizator nagradnog natječaja:

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec